فرمانداری سرخه
ENGLISH
اعضاي ستاد و شرح وظايف

وظايف ستاد سرمايه گذاري  :
ستاد به عنوان كانون مراجعه سرمايه گذاران بويژه سرمايه گذاران خارجي از سال 1372 در كشور فعاليت خود را آغاز نموده است. اين ستاد از سال 1392 در شهرستان سرخه فعاليت خود را شروع نموده است و طي دوره فعاليت خود توانسته است بستر مناسبي را براي تشويق و جذب سرمايه گذاران به حضور در شهرستان سرخه فراهم نمايد. بطور كلي اهم فعاليت هاي ستاد بشرح زير مي باشد:
• ارائه مشاوره به سرمايه گذاران به منظور آشنايي با قوانين و مقررات.
• تهيه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري شهرستان.
• تسهيل روند اداري لازم براي دريافت مجوزهاي مختلف به منظور سرمايه گذاري.
• پيگيري رفع مشكلات موجود در مسير سرمايه گذاري.
• ارائه مشاوره به مديران ارشد استان به منظور رفع موانع و نارسايي هاي موجود در مسير سرمايه گذاري.
• همكاري با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي تخصصي بخش خصوصي نظير اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن به منظور تسهيل در روند سرمايه گذاري استان.
• يكي از فعاليتهاي مستمر و فراگير ستاد پيگيري رفع مشكلات و موانع موجود در مسير سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ شهرستان توسط سرمايه گذاران داخلي است.
1- رسيدگي به شكايات سرمايه گذاران
2- حذف مقررات غير ضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصاديرسيدگي به شكايات سرمايه گذاران
- ستاد مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رييس ستاد دستور تجديد رسيدگي به درخواست متقاضي را صادر مي نمايد.

- فرد يا افراد متخلف توسط رييس ستاد به هيات تخلفات اداري ذيربط معرفي مي شوند.
- جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با راي مطلق حاضرين معتبر است.
- لازم است اعضاي ستاد در جلسات ستاد حضور داشته باشند و در صورت عدم امكان حضور نماينده ايشان حتماً بايستي با معرفي نامه كتبي در جلسه ستاد حضور يابد و در غير اينصورت نماينده مزبور حق راي ندارد
- ستاد سرمايه گذاري بدون هيچگونه مسامحه و مصلحت انديشي به تخلفات دستگاههاي اجرايي در روند صدور مجوزها و يا عدم اجراي مصوبات ستاد سرمايه گذاري رسيدگي نموده و مكلف است مصوبات را تا احراز رضايت شاكي يا تبرئه شدن متشاكي پيگيري نمايد.


حذف مقررات غير ضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي

- فرايند صدور مجوزها به گونه اي تنظيم شود كه ظرف ده روز پس از دريافت تقاضا پاسخ متقاضي داده شود.
- مقررات ناظر بر صدور مجوزها به گونه اي بازبيني، اصلاح، حذف يا تدوين شود كه متقاضي ظرف مقرر(ده - روز براي پاسخ به متقاضي و يك ماه براي صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد.
- چاپ بروشور و ساير اقلام تبليغاتي به منظور اطلاع رساني به كارآفرينان و سرمايه گذاران در خصوص وجود اين ظرفيت قانوني.
- تشكيل جلسات جانبي ستاد با موضوع مقررات زدايي، تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي و ارائه پيشنهادات به مركز.

1394/11/12

نشاني: سرخه - بلوار بسيج - فرمانداري شهرستان سرخه - صندوق پستي: 53584-35517 - ايميل : info.sorkheh@ostan-sm.ir - تلفن تماس:33613512 - 023 - دورنگار:33615630 - 023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سرخه می‌باشد.
Powered by DorsaPortal